صفحه اصلیرهگیری سفارشات داخلیرهگیری سفارشات خارجی

زعفران| خواص زعفران | سميت زعفران | زعفران ايرانی | روش نگهداری زعفران | روش تشخيص زعفران خالص | ميزان توليد زعفران در جهان

 

 

 

 

 زعفران :

 

 
 زعفران گیاهی است با نام علمی sativus crocus از خانواده زنبق ، زعفران در ایران از قدمت 1000 ساله بر خوردار است.این گیاه رنگی و گرانبهای چندین ساله چون در خاک کویر
 به عمل می آید به طلای سرخ و یا طلای کویر شهرت دارد. ارتفاع زعفران حدود 10 تا 30 سانتی متر بوده و دارای ساقه و تعدادی برگ های باریک می باشد. که از وسط برگ ها گل

 خارج می شود، قسمت مورد استفاده ی گیاه که به نام زعفران در بازار موجود است انتهای خامه و کلاله ی گل می باشد که به رنگ قرمز است . و از هر 150 گل ، یک گرم زعفران
 و از حدود 148 هزار گل تازه یک کیلو زعفران خشک و به عبارتی دیگر از هر 75 کیلو گرم گل تازه یک کیلو گرم زعفران خشک به دست می آید .
زعفران را به سه صورت دسته ای ،
 سرگل و پوشالی خشک می کنند که بهترین نوع آن زعفران سرگل است.