صفحه اصلیرهگیری سفارشات داخلیرهگیری سفارشات خارجی

زعفران| خواص زعفران | سميت زعفران | زعفران ايرانی | روش نگهداری زعفران | روش تشخيص زعفران خالص | ميزان توليد زعفران در جهان

 
   

 


بسته بندی صادراتی زعفران با نام و مشخصات شما

  اگر شما در خارج از کشور مشتری دارید و می خواهید زعفران با نام و مشخصات خودتان بسته بندی و ارسال شود ما می توانیم باکس و بسته ها را با مشخصات شما چاپ و بعد از
 بسته بندی و انجام امور گمرکی برای خریدار شما ارسال و در گمرک مقصد به او تحویل دهیم.

 شرایط بسته بندی با نام و مشخصات شما :

 اگر شما قصد صادرات زعفران دارید و برند ثبت شده به لاتین هم در طبقه زعفران و خشکبار داشته باشید برند و همه مشخصات ما حذف و به جای آن مشخصات و طرح شما روی
 بسته ها چاپ می شود.

 ولی اگر شما برند ثبت شده ای نداشته باشید امکان درج و چاپ مشخصات شما هم وجود دارد به این ترتیب که روی بسته ها فقط برند ما یعنی سنترال درج می شود (در این مورد امکان
 حذف برند وجود ندارد چون زعفران بسته بندی شده الزاما باید تحت یک برند ثبتی به گمرک ارسال و صادر شود) و مابقی مشخصات ما همه حذف و بجای آن مشخصات شما مثل شماره
 تلفن ثابت و همراه و آدرس شما درج می شود.

 توجه :
 اگر شما مایل باشید می توانید بسته بندی های آماده زیر را سفارش دهید تا ارسال شود ولی اگر شما قصد دارید با مشخصات خودتان ارسال شود و طرح خاصی مدنظرتان هست می توانید
 بعد از طراحی آن را برای ما ارسال کنید تا آن را چاپ کنیم ولی اگر طرح خاصی مدنظرتان نیست می توانید از طرحها و الگوهای زیر استفاده کنید در این صورت ما مشخصات شما را به
 جای مشخصات خودمان قرار می دهیم و بعد از چاپ به همین شکل بسته بندی و ارسال می کنیم.

 بعد از بسته بندی و انجام امور گمرکی و اخذ گواهی های لازم اصل مدارک و آنالیز زعفران به همراه بار و به صورت هوایی به گمرک مقصد ارسال می شود در ضمن حداقل سفارش جهت
 ارسال یک کیلوگرم خواهد بود.

 انواع نمونه های بسته بندی شده شرکت

 

گواهینامه های شرکت